Överförmyndarsamverkan - Ansökan om att bli entledigad eller upphörande av ställföreträdarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan av olika anledningar avslutas. Det kan till exempel bero på att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, tingsrätten beslutar att uppdraget inte längre behövs, överförmyndarnämnden entledigar dig eller att huvudmannen avlider.

Om du begär dig entledigad, men ställföreträdarskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man eller förvaltare utsetts har du en skyldighet att kvarstå. Om en god man inte längre behövs, ska godmanskapet upphöra. Eftersom godmanskap bygger på samtycke ska det avslutas om huvudmannen vill det. Det är tingsrätten i Alingsås som beslutar om upphörande och du ska i första hand ska vända dig dit.

Om en god man eller förvaltare gjort sig skyldig till missbruk, inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska uppdraget avslutas.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa