Ansöka om bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller anmäla en åtgärd

LÄS MER
 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@alingsas.se