Meddela ägarbyte i miljöärenden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst är till för att meddela ägarbyte och kontaktuppgifter för befintliga verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken och dess förordningar.

För att anmäla förändringar i en verksamhet så kan det behövas mer uppgifter och det finns oftast egna tjänster för olika områden som istället behöver användas. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så kan du kontakta bygg- och miljöavdelningens enheter  (hälsoskyddsenheten eller miljöskyddsenheten) för att få hjälp.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa