Miljöfarlig verksamhet - Anmälan om förändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten är anpassad för dig som ska anmäla en förändring i en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Kontakta miljöenheten och rådgör med oss om din planerade förändring kräver en anmälan.

Du ska lämna in en anmälan till bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Detsamma gäller om du anmäler en mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. Anmälan ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som vi behöver för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Din anmälan handläggs av miljöenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Avgift för handläggning av anmälan

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan kommer avgift tas ut enligt timtaxa.
Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa