Överförmyndarsamverkan - Lämna in åtagande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du har fått en förfrågan om åtagande i ett nytt uppdrag kan du som ställföreträdare snabbt och enkelt ladda upp bild eller PDF-fil på ditt åtagande här.

För att vi ska kunna hantera ärendet behöver filen vara tydlig. I de fall huvudmannen ska lämna samtycke krävs att även detta framgår av blanketten. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa