Skolskjuts till och från förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsregler (pdf)

Skolskjuts inför skolstart

För att eleven ska vara garanterad att få skolskjuts vid höstterminens skolstart ska ansökan för skolskjuts vara gjord senast sista april.

Val av annan skola

Om annan skola väljs än den av kommunens placeringsskola kan det få konsekvenser för skolskjutsen. Kontakta Barn- och ungdomskontoret om du har frågor kring detta.
 

Byte av bostadsadress

Om elev väljer att gå kvar i nuvarande skola vid flytt till ny bostadsadress är det viktigt att du som vårdnadshavare först kontrollerar vad som gäller om skolskjuts önskas. Det finns särskilda skolskjutsregler i skollagen och skolskjutsregler som är antagna av Barn- och ungdomsnämnden. Dessa reglerar om ditt barn omfattas av skolskjuts eller inte.
 

Kontakt i skolskjutsfrågor

Barn- och ungdomskontoret, Monica Persson, telefon 0322-61 66 64, barn.ungdom@alingsas.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa