Kvartalsrapport - från kontaktperson till Vård- och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är kontaktperson med uppdrag från vård-och omsorgsförvaltningen redovisar ditt uppdrag kvartalsvis via denna e-tjänst.

Kvartalsrapporten är en viktig del i kvalitetsarbetet kring biståndstagaren och dennes insats/insatser från vård- och omsorgsförvaltningen.

Kvartalsrapporten ska innehålla en beskrivning av innehåll samt datum för varje träff/aktivitet. Orsak till uteblivna träffar ska också noteras.

Kontaktsekreteraren kontaktar kontaktpersonen om det framkommer avvikelser eller oklarheter gällande rapporteringen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du ska arbeta som kontaktperson för vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa