Slamtömning - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Råd och regler inför slamtömningen

Slamtömning är ett tungt arbete. Din fastighet och vägen till den är slamchaufförens arbetsplats. För att undvika skador på personalen, fordonen och din mark samt för att följa gällande lagstiftning har vi tagit fram nedanstående råd och regler.
 
?    Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på minst 4,5 meter
?    Vägen måste klara av tunga fordon, upp till 28 ton och ha en bärighet på minst bärighetsklass 2.
?    Under vintertid skall vägen var väl halkbekämpad, såsom plogad och grusad.
?    Vägen från slambilen fram till brunnen skall vara skottad vintertid, eller fri från sly, ris eller andra hinder sommartid.
?    Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kg och ska kunna öppnas av en person.
Det får inte heller vara fastfruset vid tömningstillfället.
?    Märk gärna ut din anläggning med en väl synlig pinne .

Bomkörning

Om vi åker till din anläggning men inte kan göra vårt jobb på grund av vi inte hittar anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra råd och regler enligt ovan som inte följs får du betala en framkörningsavgift för en så kallad bomkörning. Framkörningsavgiften debiteras enligt gällande taxa.  
 

Fettavskiljare

Tjänsten kan inte användas för beställning av tömning av fettavskiljare. Behöver du det kontaktar du kundtjänst.

Förbered ditt ärende

Ta fram en faktura från tidigare tömning och hitta ditt kundnummer och fakturareferens (=anläggningsnummer). Dessa behöver du ange i e-tjänsten.

Hantering av personuppgifter

De uppgifter du skickar in i e-tjänsten kommer lämnas vidare till underentreprenör som utför tömning. Genom att skicka in beställningen i e-tjänsten lämnar du ditt samtycke till denna hantering. Annars kontaktar du kundtjänst.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa