Trafikanordningsplan, TA-plan och schakttillstånd

LÄS MER

Hur ansöker man?

I denna e-tjänsten fyller du i hela din ansökan. Så snart du har skickat in den dyker den upp hos Alingsås kommun som på ett enkelt och tydligt sätt antingen godkänner din ansökan eller begär in kompletterande uppgifter.

Första gången du använder e-tjänsten måste du registrera dig som användare. När du sedan återvänder en andra eller tredje gång kan du enkelt logga in som samma användare och direkt fylla i uppgifterna i din ansökan. E-tjänsten används till både TA-planer och schakttillstånd. I e-tjänsten finns instruktionsfilmer och manual hittar du som bilaga längre ned på sidan.

 

Har du frågor?

Kör du fast med din ansökan eller har någon generell fråga om schakttillstånd kan du kontakta trafik- och planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

TA-plan

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska alltid upprättas när ett arbete eller markupplåtelse påverkar trafiken. Det är viktigt för att garantera säkerheten för cyklister, fotgängare och fordonstrafik.

Ytterligare info: https://www.alingsas.se/trafik-och-gator/grava-och-schakta/trafikanordningsplan/

 

Schakttillstånd

För att få gräva och schakta på allmän mark i Alingsås kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om schakttillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos samhällsbyggnadsnämnden.

Ytterligare info här: https://www.alingsas.se/trafik-och-gator/grava-och-schakta/

 

GDPR

Om du fyller i och skickar in dina personuppgifter samtycker du samtidigt till att dina personuppgifter blir registrerade.
Du kan läsa mer om hur Alingsås kommun hanterar personuppgifter här.  
Vi omfattas av offentlighetsprincipen vilket gör att dina uppgifter blir offentlig handling och kan komma att lämnas ut.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@alingsas.se