Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns möjlighet för två närboende fastighetsinnehavare att dela sopkärl (brännbart/matavfall eller FNI-kärl) under följande förutsättningar:

  • Båda fastigheterna har samma tjänst för soptömning (tjänsten fungerar inte om en väljer egen varmkompostering och den andre vill ha kompostkärl.)
  • Den sammanlagda avfallsmängden bedöms kunna rymmas i den gemensamma avfallsbehållaren.
  • Fastigheterna som avses i ansökan gränsar till varandra eller gångavståndet mellan bostadshusen och uppställningsplatsen för avfallsbehållaren är högst 100 m.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen ger sitt medgivande.

Varje ingående hushåll ska betala den fasta delen av renhållningstaxan (grundavgift). Delning av kostnad avser enbart den rörliga delen. Om gemensam avfallsbehållare nyttjas av
fritidsfastighet och permanent fastighet utgår rörlig avgift och tömning utifrån taxa och hämtningsschema för permanent fastighet.

Alingsås kommun debiterar tömningskostnaden till den fastighetsägare som har kärlen på sin tomt.  

Anmälan om gemensam behållare görs i e-tjänsten av den som ska ha behållaren och ta emot fakturan. Grannen som ska dela får signera ärendet. Gör anmälan minst 30 dagar innan ni önskar att förändringen ska börja.

Om ägarförhållandena ändras ska ny anmälan göras.

Förbered ditt ärende

Ta fram en faktura från avfallshämtningen och hitta ditt kundnummer och fakturareferens (=anläggningsnummer). Dessa behöver du ange i e-tjänsten.

Du behöver ha namn, e-postadress, telefonnummer och adress till din granne som önskar dela avfallsbehållare. Du som ska ha avfallskärlen och abonnemanget för tömning anmäler och anger din grannes uppgifter. När du skickar in ärendet får grannen ett mejl eller sms och får gå in och signera anmälan. Därefter handlägger Samhällsbyggnadsförvaltningen ert ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa