Kontaktperson/stödfamilj för någon som har funktionsnedsättning - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du/ni intresserade av att bli kontaktperson eller stödfamilj?

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson eller stödfamilj. 

För mer information: www.alingsas.se/intresseanmälan-kpsf

 

Som kontaktperson kan du hjälpa en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans. T ex ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. 

Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis kan det vara en helg i månaden och ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättare.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa