Kontaktperson/stödfamilj för någon som har funktionsnedsättning - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du/ni intresserade av att bli kontaktperson eller stödfamilj?

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson eller stödfamilj. 

För mer information: www.alingsas.se/intresseanmälan-kpsf

 

Som kontaktperson kan du hjälpa en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans. T ex ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. 

Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis kan det vara en helg i månaden och ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättare.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa