Anmälan till hemkommun om att frånvaroutredning har inletts för skolpliktig elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att lämna uppgift kring inledd frånvaroutredning enligt 7 kapitlet  22§ skollagen för elever som är folkbokförda i Alingsås kommun men som har sin skolgång i annan kommun eller hos fristående huvudman.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa