Nybyggnadskarta - beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser. Den ska även redovisa markhöjdskillnader, nivåkurvor, höjder på anslutande ledningar, servitut, kommunalt vatten och avlopp och andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten.

Kartan redovisas mellan skala 1:100 och 1:1000, beroende på fastighetens storlek, och kan levereras i pappers- och/eller pdf-format. DWG-underlag kan också levereras och användas som skissmaterial, men kan ej användas som en giltig nybyggnadskarta.

 

Prislista*:

 

Enbostadshus/enstaka byggnad, attefallshus (komplementbostad)
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.
(Samma avgift oavsett hur stor tomtytan är).

11689 kr

Carport, uterum, attefallshus (komplementbyggnad), teknisk bod, mur och staket, skylt, friggebod, transformator
Garage, tillbyggnad, cykelställ

2750 kr

*Priset för nybyggnadskartan varierar i enlighet med gällande PBL-taxa

För att läsa mer om taxor enligt Plan- och bygglagen; se Taxor och avgifter - Bygga, bo och miljö på Alingsås hemsida.

 

OBS.

Finns pågående eller kommande ärenden som påverkar fastighetens gränser och storlek, t. ex. avstyckning eller fastighetsreglering, så kommer en tidigare utfärdad nybyggnadskarta ej vara giltig efter att dessa åtgärder vunnit laga kraft.

Har du frågor kontakta GIS-enheten, E-post gis@alingsas.se


 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa