Nybyggnadskarta - beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser.

Den ska även redovisa markhöjdskillnader, nivåkurvor, höjder på anslutande ledningar, servitut, kommunalt vatten och avlopp och andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten.

Kartan redovisas i skala 1:500.

För normaltomt mindre än 2000 kvadratmeter kostar kartan:

• Bostadshus, Industri, Verksamhet: 8568 kr
• Motsvarande utanför detaljplan: 6283 kr
• Tillbyggnad, garage: 3142 kr
• Carport, Attefallshus, uterum: 1599 kr

Har du frågor kontakta GIS-enheten, E-post gis@alingsas.se"

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa