Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter först måste anmäla det. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.
 

Var ska anmälan lämnas in?
En näringsidkare som har sitt säte eller fasta driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmäla till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Om företaget saknar säte inom landet görs anmälan till den kommun där företaget har fast driftsställe. Saknar näringsidkaren säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Vem gör anmälan?
Tjänsten kräver underskrift med e-legitimation av verksamhetens firmatecknare.

Handlingar att bifoga
Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. 
Förbered dig genom att se till att filen med egenkontrollprogrammet finns i något av följande format: jpeg, jpg, tiff, png, pdf, odt, docx, xlsx, ods

Avgift
Kommunen kommer att ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet. Mer information lämnas i samband med tillsynen eller när din anmälan handläggs. 

Har du frågor, kontakta handläggaren på livsmedel och hälsaenheten.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa