Begäran om utlämnande av journalhandlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära ut journalhandlingar enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för ditt ärende inom socialförvaltningen. Är ditt ärende avslutat sedan mer än fem år tillbaka så är handlingarna gallrade enligt socialnämndens dokumenthanteringsplan och enligt socialtjänstlagen.

Har du varit placerad som barn och det har gått mer än fem år efter att ditt ärende är avslutat så ta kontakt med Kommunarkivet, kommunarkivet@alingsas.se.

Du får ut dina journalhandlingar gratis en gång. Vill du få ut samma journalhandlingar en gång till så får du betala en avgift enligt kommunens taxa.

Taxa för kopior av allmänna handlingar (pdf)

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa