Anmäla eller avanmäla allmän förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kompletterar schemaläggning i förskola. Schemaläggning görs i appen Edlevo eller via e-tjänst på Arena för lärande. 

Läs mer om schemaläggning på www.alingsas.se/barnomsorg.

Denna e-tjänst ska användas i kombination med schemaläggning i följande två fall: 

Avanmäla allmän förskola

Om ett barn har haft allmän förskola tidigare (Max 15 timmar/vecka från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år) och nu går upp i tid till mer än 15 timmar/vecka ska allmän förskola avanmälas.

Anmäla förskola med eller utan lov

Från och med skolans hösttermins start det år ett barn fyller 3 år har de rätt till allmän förskola, vilket innebär avgiftsfri placering 15 timmar/vecka på skolans terminstid. Om ett barn med rätt till allmän förskola endast går 15 timmar/vecka på förskolan väljer man mellan allmän förskola med eller utan lov. Läs mer på www.alingsas.se/allmanforskola. Detta ska endast anmälas om barnet har ålder för allmän förskola och varaktigt går max 15 timmar/vecka på förskolan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa