Kulturskolan - avanmälan

LÄS MER

Du är automatiskt anmäld till nästkommande termin/läsår till dess att avanmälan görs, förutom Kortkurser, Musikmix och Blockflöjt som är tidsbestämda.

Under första terminen i ett nytt ämne kan du avbryta utbildningen utan att betala avgift om avanmälan görs innan det tredje erbjudna lektionstillfället.

Från och med andra terminen måste avanmälningen göras i god tid före terminsstart.

Plats som inte sagts upp i tid debiteras full avgift. För hösten 2018 senast 14 december och våren 2019 senast 21 maj.

Ankomstdatum för avanmälan gäller som avanmälningsdatum.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa