Kulturskolan - avanmälan

LÄS MER

Du är automatiskt anmäld till nästkommande termin/läsår till dess att avanmälan görs, förutom Kortkurser, Musikmix och Blockflöjt som är tidsbestämda.

Under första terminen i ett nytt ämne kan du avbryta utbildningen utan att betala avgift om avanmälan görs innan det tredje erbjudna lektionstillfället.

Från och med andra terminen måste avanmälningen göras i god tid före terminsstart.

Plats som inte sagts upp i tid debiteras full avgift. För hösten 2018 senast 14 december och våren 2019 senast 21 maj.

Ankomstdatum för avanmälan gäller som avanmälningsdatum.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa