Egenkontrollprogram tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa