Anmäla eller avsluta samtycke till att ta del av barn/elevs uppgifter för person som ej är barnet/elevens vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att samtycket ska godkännas ska det antingen vara digitalt signerat av samtliga vårdnadshavare eller signerat av ansvarig socialsekreterare eller god man. För att samtycket ska avslutas krävs endast en vårdnadshavare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa