Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alingsås kommun arbetar proaktivt med att antalet nyetablerade företag ska öka och att bostäder med olika typer av upplåtelseform ska bli fler. Kommunen har därför som målsättning att på bästa sätt detaljplanelägga och tillgängliggöra den kommunala mark som på kort och lång sikt kan användas för både verksamheter och bostäder.

Processen från planläggning och utbyggnad av kommunal infrastruktur till byggklar mark är komplex. Genom att, i ett tidigt skede, inkludera den exploatör som kan bidra med bra underlag och kompetens så ökar förutsättningarna för en effektiv och kvalitativ samhällsbyggnadsprocess.

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänst för att lämna in en formell intresseanmälan.

Din anmälan diarieförs och matchas mot befintlig, redan detaljplanelagd mark och ligger sedan till grund exploateringsverksamhetens fortlöpande arbete med framtagande utav nya detaljplaner.

Du som exploatör ansvarar själv för att din e-post och att din intresseanmälan hålls aktuell

– Välkommen med din intresseanmälan!

 

Kontakt

För frågor som berör din intresseanmälan är du välkommen att kontakta kommunens exploateringsavdelning. 

Hanna Andersson: 0322- 61 62 66
exploateringsingenjör

 

Mer information

Du  kan också få information om när kommunen annonserar nya markanvisningar. Denna information kan du ta del av via e-post genom att i e-tjänsten kryssa i "JA" i rutan för ”Vill du få information om kommande markanvisningar direkt till dig från oss”.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa