Kommunala markanvisningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alingsås kommun arbetar aktivt med att antalet nyetablerade företag ska öka och att bostäder med olika typer av upplåtelseform ska bli fler. Kommunen har därför som målsättning att på bästa sätt detaljplanelägga och tillgängliggöra den kommunala mark som på kort och lång sikt kan användas för både verksamheter och bostäder.

Genom markanvisningar ska kommunen stimulera nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler. Anvisning av mark är en överenskommelse mellan kommunen och exploatör vilken säkerställer den samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, mål- och policydokument. Ett markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av kommunen ägt, markområde för byggnation. 

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänster för att antingen registrera dig för information om markanvisningar i Alingsås kommun, eller för att lämna in en formell förfrågan om direktanvisning. Ansökan kommer att bedömas enligt Alingsås kommuns riktlinjer för markanvisning.

Du ansvarar själv för att din e-post och att din information hålls aktuell!

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa