Anmälan om tillfällig övernattning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som anordnar tillfällig övernattning ska anmäla detta till räddningstjänsten. Syftet med denna anmälan är att räddningstjänsten ska vara informerad om att det vid anläggningen finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för alarmering av räddningsstyrkor och för räddningstjänstens agerande i samband med en eventuell räddningsinsats. Det är därför endast en anmälan för kännedom och inte något som behöver godkännas. Dock kan vi komma att göra ett platsbesök för att göra en bedömning om lokalen är lämplig.

Anmälan fråntar inte brandskyddsansvaret från den som upplåter eller använder en lokal för tillfällig övernattning.

Vi behöver ha anmälan senast fem dagar innan övernattningen sker.

Läs mer viktig information på https://www.avrf.se/sida/tillfallig-overnattning

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • E-tjänsten fylls i av den person som på plats ansvarar för övernattningen och ansvarar för att givna uppgifter är korrekta samt att erhållna regler följes.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa