Överförmyndarsamverkan - Ansökan om överförmyndarens samtycke till rättshandling eller åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa rättshandlingar får du som ställföreträdare inte vidta förrän överförmyndaren har lämnat sitt samtycke. Dessa rättshandlingar är:

  • Placering av tillgångar
  • Köp, försäljning eller annan åtgärd avseende fast egendom
  • Köp, försäljning av bostadsrätt
  • Lån, borgen eller pantsättning
  • Drivande av rörelse
  • Bodelning eller arvskifte
  • Vissa åtgärder eller rättshandlingar i dödsbo

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa