Kontakta Campus Alingsås

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att kontakta Campus Alingsås Vuxenutbildning. 
Skicka in ett ärende per fråga.

I e-tjänsten kan du kontakta oss i följande ärenden:

 • Avbryta pågående studier
 • Behov av extra stöd
 • Betyg och planering - frågor om betyg, kurs- eller studieplanering
 • CSN (Centrala Studiestödsnämnden)
 • Frågor om Hermods kurser
 • Frågor om kursutbud eller ansökan (komplettera med betyg)
 • Inloggningsfrågor
 • Intyg från Vuxenutbildningen
 • Kontakt med Campus (reception, studie- och yrkesvägledare, annan personal)
 • Nationella prov
 • Prövning av betyg
 • Tacka nej till studier du har blivit antagen till som ännu inte har startat
 • Tagg för dörrpassering
 • Vägledning, för studier och yrke
 • Övrig fråga eller lämna en synpunkt / klagomål

Andra e-tjänster som Campus Alingsås har för specifika frågor

Skyddad identitet

Har du skyddad identitet ska du INTE fylla i e-tjänsten. Kontakta istället Campus Alingsås reception. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa