Fritids, ansök om plats, inkomstuppgifter, säg upp plats

LÄS MER

Ansöka om plats till förskola, fritids eller pedagogisk omsorg

Ange vistelsetid för barnet/barnen

Ange hushållets inkomstuppgifter

Säga upp plats

Få svar på platserbjudande 

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdom@alingsas.se