Överförmyndarsamverkan - Underlag till granskning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ska förvaltaren svara på frågor om huvudmannens eventuella fortsatta behov av förvaltarskap.

Överförmyndaren ska enligt förmyndarskapsförordningen 5 § årligen granska alla förvaltarskap. Då tas ställning till om huvudmannen behöver fortsatt förvaltarskap och skydd eller om godmanskap är tillräckligt för att tillgodose huvudmannens behov.

Syftet med granskningen är att säkerställa att personer som är satta under förvaltarskap inte är det under en längre tid än det behövs. Förvaltarskap är en omfattande tvångsåtgärd som innebär en stor inskränkning på den enskildes integritet.

I samband med att överförmyndaren ska granska om din huvudman fortfarande behöver förvaltare behöver vi veta vad du som förvaltare har att säga. Utgångspunkten är hur det fungerat det senaste året och på vilket sätt huvudmannens omständigheter har förändrats sedan förvaltarskapet senast prövades.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa