Ansöka om modersmål eller avsluta modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

Du som går i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

  • En eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Du brukar prata språket hemma.
  • Du har grundläggande kunskaper i språket.

Läs mer om modersmål på Skolverkets hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa