Nominering av vardagshjälte

LÄS MER

AVRF vill uppmärksamma och uppmuntra civilkurage och delar årligen ut ett pris för bragdartade insatser som skett inom vårt område, eller av någon av våra invånare som befunnit sig på annan plats. Den nominerade behöver uppfylla följande kriterier:

  • Att genom civilkurage, mod och medmänsklighet ha räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska eller förhindrat att andra människor annars skulle utsättas för fara.
  • Bragden ska ha genomförts inom AVRF:s geografiska område eller av någon som är bosatt i Alingsås eller Vårgårda kommuner.
  • Om det är en anställd inom räddningstjänsten, Polisen, ambulansverksamhet eller annan vårdverksamhet ska insatsen ha utförts när de inte varit i tjänst.

Sista dagen för nominering är den 10 januari året efter att bragden utförts. Priskommittén består av AVRF:s förbundsdirektör, räddningschef och förbundsdirektionens presidium. Priset delas ut på ett kommunfullmäktige i Alingsås eller Vårgårda under våren.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa