Auktorisation fastighetsnära avfallsinsamling - ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avfallsavdelningen inbjuder entreprenörer att ansöka om att bli auktoriserade för insamling av förpackningar från flerbostadshus samt från samlokaliserade verksamheter. Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt att samla in förpackningar.

Från och med 1 januari 2024 övergår insamlingsansvaret för förpackningar till kommunerna. Det innebär att insamling, transport och omlastning av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter i Alingsås endast får ske på uppdrag av huvudmannen.

En entreprenör kan samla in och transportera förpackningar från flerbostadshus på uppdrag av huvudmannen genom att teckna avtal för detta enligt denna auktorisation. Det är inte tillåtet att samla in förpackningar från hushåll utan att ha avtal med huvudmannen. Samlokaliserade verksamheter får själv välja om de vill använda sig av auktoriserad insamlare genom huvudmannens avtal eller köpa tjänsten av valfri entreprenör. 

Ytterligare information i detalj finns inne i e-tjänsten. Du kan påbörja e-tjänsten, spara och påbörja igen vid senare tillfälle. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation.
  • Kräver signering.
  • Två st referensuppdrag.
  • Fullmakt i pdf om du inte är firmatecknare.
  • Du kan påbörja e-tjänsten, spara och fortsätta fylla i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa