Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Alingsås kommun!
Här anmäler du att ditt företag ska:

  • Starta ny livsmedelsverksamhet
  • Ändra en befintlig verksamhet
  • Avsluta en befintlig verksamhet

I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som Bygg- och miljöavdelningen behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll. Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID.

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Avgift för registreringen

Registreringsavgiften är för närvarande 2900 kr. I samband med registreringen tilldelas verksamheten en riskklassning och en kontrollfrekvens baserat på de uppgifter du angett i e-tjänsten. Efter att verksamheten registrerats görs den första livsmedelskontrollen. Efter kontrollen tar vi ut en avgift för den faktiska tid som gått åt för kontrollen, inklusive för- och efterarbete.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som loggar in med e-legitimation måste vara firmatecknare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa