Räkna ut avgiften för vård och omsorg

LÄS MER

Här kan du göra en beräkning och uppskatta vilken avgift du får för insatser inom Alingsås kommuns äldreomsorg.

Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare.

Exakta fasta avgiften/avgifterna för äldrevården får du först efter att ha lämnat in inkomstuppgifter och fått ditt avgiftsbeslut.

Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensionsbesked till hands (t ex från Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF, osv). 

Du ska också ange eventuella reavinster, ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år), samt bostadstillägg.

Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver ej inloggning eller e-legitimation.