Valborgsfirande med brasa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om dispens från eldning av torrt trädgårdsavfall (ris och kvistar) i samband med valborgsmässofirande i Alingsås kommun.

Dispens från förbud om eldning kan ges i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. En dispens ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats.

Bygg- och miljönämnden meddelar din dispens med e-post. Ingen avgift tas ut för ärendet 2024. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa