Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för pensionärer - ansök

LÄS MER

Detta kan sökas oavsett om man bor kvar i sin ursprungliga bostad eller har flyttat in på äldreboende. Ansökan kan göras via e-tjänst hos Pensionsmyndigheten eller via telefon 0771-776 776.