Betygskopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet kan ge dig en kopia på slutbetyg från kommunens högstadieskolor och gymnasium. Vi kan även hjälpa till med betyg från Komvux/SFI.

OBS: Betyg som är yngre än fem år finns i regel kvar på skolan du gått. Vänd dig i de fallen direkt till skolan.

Vårdutbildningen bedrevs av Landstinget i Älvsborgs län t.o.m. vt. 1999 finns på Regionarkivet Vänersborg, telefon 0521-27 84 00.

Att tänka på

  • Eftersökningarna görs manuellt i arkivboxar på skola/år/utbildning/namn/personnummer
  • Alla uppgifter behövs - här finns ingen databas att slå i
  • Ange det namn du hade vid tiden för betyget
  • Ange vilken gymnasielinje/program och eventuell gren/inriktning du gick; gärna klassbeteckning om du minns
  • Ange om du inte slutförde din gymnasieutbildning och vilket år du i så fall hoppade av

Välkommen med din förfrågan till Kommunarkivet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa