Ansökan om färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst kan du få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

För sjukresor till bl a vårdcentral, sjukhus, sjukgymnast gäller andra regler för ledsagare och behandlas av sjukenheten i Borås, tel 010-47 32 100.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa