Färdtjänst, riksfärdtjänst - ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att underlätta din ansökan är det viktigt att du läser igenom denna informationen

Om du känner dig osäker i någon fråga kan du alltid "Spara" så långt du fyllt i e-tjänsten och vid behov återvända till start för att läsa informationen. Du kan också justera din ansökan fram till dess att du skickat in den.

 

Färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder och regleras genom lag (1997:736) om färdtjänst. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken vilket innebär att man reser tillsammans med andra resenärer. För att beviljas färdtjänst ska du ha ett varaktigt funktionshinder som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Det är hur stora dina svårigheter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer som avgör om du har rätt till färdtjänst, inte funktionsnedsättningen i sig. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd. 

Ett färdtjänsttillstånd kan kombineras med individuella föreskrifter och villkor.

Ledsagare

Du som behöver hjälp i fordonet under själva resan kan ansöka om tillstånd för ledsagare. Behovet av ledsagare syftar endast till att vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid resmålet.

Ensamåkning

Du som inte klarar att resa tillsammans med andra resenärer kan ansöka om tillstånd för ensamåkning. För att beviljas ensamåkning ska det vara visat att det är en omöjlighet för dig att resa tillsammans med andra resenärer.

Specialfordon

Du som inte kan förflytta dig in i en personbil och inte kan genomföra resan med färdtjänst på annat sätt än sittande i din rullstol under färden, kan ansöka om tillstånd för specialfordon.

Trappklättrare

Du som inte klarar att gå i trappa och inte har hiss i fastigheten kan ansöka om tillstånd för trappklättrare.

 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en ersättning för merkostnader för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt och regleras genom lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Resan ska göras inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 

I första hand görs en bedömning om du klarar att genomföra resan med allmänna kommunikationer på egen hand alternativt med stöd av ledsagare. Om detta inte är möjligt kan resan beviljas med personbil eller specialfordon 

Hjälp med ansökan

En anhörig eller en god man kan bistå med ansökan. I dessa fall kommer vi fråga efter framtidsfullmakt eller annat bevis på förvaltarskap/intyg. Dessa kan bifogas som filer i format pdf eller jpg (bildfil).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa