Folköl - anmäl om försäljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

Den som tänker sälja folköl ska du anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.
 

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av folköl ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljning sker.
 

Vem får sälja folköl?

Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

För att få bedriva detaljhandel med folköl måste du även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan t.ex. vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. För att få servera folköl vid serveringsställe är det en förutsättning att du även serverar mat.

Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe ska vara godkänt som stadigvarande livsmedelslokal för hantering av matvaror. Det är hälsoskyddsenheten som ger detta godkännande. Det är inte tillräckligt med ett tillfälligt tillstånd att hantera livsmedel.
 

Regler vid försäljning av folköl

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över folkölen till någon som inte fyllt 18 år.

Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel läsk och vatten mm. 

Det ska vara god ordning i lokalen.

Regler vid försäljning av folköl finns i alkohollagen.

 

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över försäljning av folköl. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.
 

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer folköl. 
 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa