Registreringsbevis lotteri - Ansökan om att utföra lotteri för ideella föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan ha ett registreringslotteri?

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan ha ett registreringslotteri. Föreningen skall vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrera lotteriet

För att få arrangera ett registreringslotteri ska du registrera det hos kommunen. Ansökan om lotteritillstånd skickas via e-tjänsten längst ner på sidan. Registreringen ger dig tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp (2023 års prisbasbelopp är 52 500 kr). Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

Anordna ett lotteri

Avgiften för att ansöka om ett registreringslotteri i Alingsås kommun är för närvarande 300 kronor. Avgiften betalas in i samband med registreringen. Till ifylld digital ansökan om lotteritillstånd skall bifogas: protokollsutdrag från föreningens styrelsemöte där beslut fattats om att ansöka om lotteritillstånd. Av utdraget skall även framgå vem som utsetts till lotteriföreståndare. Föreningens stadgar (om de inte tidigare lämnats till kommunen). Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (balans- och resultatrapport).

När du har fått din registrering godkänd av kommunen kan du starta ett lotteri. Vid registreringen utser kommunen en lotterikontrollant som du kontaktar innan du startar lotteriet.

Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av Kultur- och utbildningsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3 procent på försäljningen av lotteriet. Redovisningen görs via e-tjänsten Redovisning av lotteri.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa