Servering av alkoholdrycker i slutet sällskap - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta.

Denna E-tjänst omfattar endast ansökan till slutet sällskap vid enstaka tillfälle

Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten.

Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är inte heller fråga om ett slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop. Tillstånd till slutna sällskap kan också vara stadigvarande där t.ex en restaurangrörelse på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. 

Alingsås kommun tar ut en avgift för ansökan om servering till slutet sällskap. Avgiften debiteras i efterhand. Information om kommunens taxor finns på hemsidan eller kan ges av handläggaren.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ansökan ska ha lämnats till kommunen senast två veckor innan tillställningen ska äga rum.
  • Bifoga ritning över serveringslokalen/serveringsytan
  • Bifoga meny
  • Bifoga beskrivning av arrangemanget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa