Specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För barn, elever och personal inom förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska, religösa eller etiska skäl. Etiska skäl omfattar endast vegetarisk/vegan kost.

Som vårdnadshavare ansöker du om specialkost för inför varje hösttermins start och vid förändringar av kost/byte av skola.

Ny specialkostanmälan ska göras inför varje hösttermins start. Senast 1 september. Om ingen ny anmälan inkommit plockas befintlig specialkost bort. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa