Praktikansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är främst riktad till elever och studenter som önskar göra praktik i Alingsås kommun. De som söker praktik som är relaterad till stödinsatser från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen bör ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten i Alingsås kommun (AME).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa