Praktikansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är främst riktad till elever och studenter som önskar göra praktik i Alingsås kommun. De som söker praktik som är relaterad till stödinsatser från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen bör ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten i Alingsås kommun (AME).

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa