Examensuppdrag och -uppsatser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är främst riktad till elever och studenter som önskar göra examensuppdrag eller skriva uppsats i Alingsås kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa