Synpunkt / klagomål till Kultur- och utbildningsnämnden

LÄS MER

Här kan du skicka in synpunkter eller klagomål som gäller någon av verksamheterna inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, exempelvis gymnasieutbildning, Campus Alingsås, bibliotek, föreningskontakter, ungdomsverksamhet, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium, Nolhaga Parkbad, Nolhalla ishall, Nolhaga lantgård, Bjärkehallen, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Du kan skriva och skicka in anonymt. Om du vill få svar från oss, behöver du lämna ditt telefonnummer eller din mejladress. Det du skickar till oss bedöms av kunnig tjänsteman om det ska sekretessbeläggas. Bedöms det inte som sekretess blir det en offentliga handling.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa