Begäran om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov.

Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds.

Om planbeskedet blir positivt läggs detta in på Planprioriteringen som tas av Kommunstyrelsen årligen, eller vid behov. Först därefter kan ett detaljplanearbete inledas.

Kostnader för framtagande av detaljplan ingår inte i kostnaden för planbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa