Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är livsmedelsföretagare måste skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till Alingsås kommuns bygg- och miljöavdelning.

Mer information om att driva livsmedelsverksamhet i Alingsås kommun.

  • Verksamheten får starta 2 veckor efter att din anmälan är inskickad här i e-tjänsten, eller tidigare om du fått svar på att vi registrerat din verksamhet.
  • Du måste vara firmatecknare för företaget som du anmäler och använda din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten samt signera ditt ärende när du skickar in.

I e-tjänsten kan du hämta in dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skatteverket. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Riskklassning utifrån dina uppgifter

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska göra en riskklassning av din anläggning. Den utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift. För 2023 är registreringsavgiften 2500 kr. Därefter klassas verksamheten och tilldelas en årlig kontrolltid och avgift.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som loggar in med e-legitimation måste vara firmatecknare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa