Skolkort för Gymnasium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolkort (kollektivtrafikkort) till gymnasieskola gäller för elever som ska studera åk 1 på kommunala skolor och friskolor utanför Alingsås i Västra Götaland.

Elever i åk 2 och 3 som är berättigade skolkort tilldelas skolkort utan ansökan.

Elever vid Alströmergymnasiet och Alingsås yrkesgymnasium och som är berättigade skolkort tilldelas skolkort utan ansökan.

Ansökan gäller även för elever upp till 18 år som är folkbokförd i Alingsås kommun och är växelvis bosatt vid annan adress, oavsett gymnasieskola och årskurs.

Elev som söker inackorderingstillägg är inte berättigad till skolkort.

Växelvis boende: Ansökan om skolkort till gymnasieskola via denna e-tjänst gäller för elever upp till 18 år som bor växelvis hos båda sin vårdnadshavare. Om eleven är folkbokförd på adress i Alingsås kommun och har en färdväg som överstiger sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och elevens skola ansöker du om skolkort endast om eleven ska studera åk 1 på annan skola än Alströmergymnasiet. Ansökan för växelvis boende ska göras om färdvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan understiger 6 km, men färdvägen mellan det andra boendet och skolan överstiger 6 km.

Skolkortet är till för elevens dagliga resor mellan bostad och skola. Ett växelvis boende ska vara ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. 

Om eleven är folkbokförd i annan kommun hänvisas ni att ansöka om skolkort hos folkbokföringskommunen.

OBS! Spara ditt skolkort över sommarlovet, kortet börjar gälla igen den 10 augusti och är giltigt t om 15 september.

Här kan du läsa information om utlämning och öppettider: Skolkortsinformation

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven ska studera på heltid vid gymnasieskola inom Västra Götaland.
  • Eleven ska studera på heltid och vara under 20 år.
  • Eleven ska ha minst sex km resväg till skolan.
  • Eleven får inte ha sökt inackorderingstillägg.
  • Eleven är folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Inloggning med e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa