Skolkort för Gymnasium i andra kommuner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Ansökan om skolkort( buss och tågkort) till Gymnasieskola gäller för elever som ska studera åk 1 på andra kommunala skolor och friskolor i Västra Götaland. 

Elever som läser åk 1, 2 och 3 hämtar skolkortet i receptionen på Alströmergymnasiet. Med undantag för de elever som börjat åk 3 och som går i Göteborg , Mölndal eller Partille, de får sitt skolkort hemskickade i början av augusti.

Elever som går på Alströmergymnasiet behöver inte göra någon ansökan, de får sitt skolkort av sin mentor. 

Elever som går på Yrkesgymnasiet behöver inte göra någon ansökan, de hämtar sitt kort vid Alströmergymnasiets reception.

Skolkortet är till för elevens dagliga resor mellan studiebostad och skola.

Elev som söker inackorderingstillägg är inte berättigad till skolkort.

 

Elev som söker skolkort för att studera i annan kommun, via denna tjänsten,  hämtar det på Alströmergymnasiets reception.

Vid kvittering av skolkort krävs giltig legitimation eller att vårdnadshavare finns med. 

OBS! Spara ditt skolkort över sommarlovet, kortet börjar gälla igen den 10 augusti och är giltigt t om 15 september.

 

Utlämningsställe och öppettider;

Vårdnadshavare eller elev är välkommen att hämta ut skolkortet i receptionen på Alströmergymnasiet mot uppvisande av elevens legitimation eller id handling.

Vi har extra öppet i 3 veckor fr.o.m. andra veckan i augusti, då gäller dessa tider;

 • Lunchstängt 12.00-13.00

 • Måndag-torsdag 07.00-16.00

 • Fredag 07.00-14.00

Därefter kan man hämta ut korten t.o.m.  den 15 sep, det är sista dagen de gamla korten fungerar. 

Öppettider som gäller resten av läsåret ;

 • Lunchstängt  mellan 12.00-13.00

 • Måndag-fredag 07.00-14.00

Parkering finns på Teatergatan 13, intill fotbollsplanen. Receptionen ligger inne i huvudbyggnaden vid stora entrén, gå in vid skylten huvudentré.

 

Särskilda villkor

Eleven är ansvarig för det skolkortet hen erhåller. Kortet  betraktas som en värdehandling. Om eleven förlorar sitt kort tar vi ut en avgift på 200 kr för ett nytt.

Eleven har inte rätt att få skolkort om hen har växelvis boende, där ena föräldern bor inom sex km från skolan och den andra föräldern bor längre bort än sex km och om hen är skriven på den adressen som ligger närmast skolan. Det är alltid folkbokföringsadressen som gäller.

Om eleven tappat eller fått kortet stulet  kostar detta 200 kr för att få ett nytt kort, är elevens kort defekt får hen ett nytt kort utan extra kostnad. I båda fallen får hen ett tillfälligt kort som ersätter skolkortet under den tid hen inväntar nytt skolkort. Kontakta receptionen på Alströmergymnasiet på nr 0322 616500 eller mejla till carina.magnusson@alingsas.se.

Glömmer eleven sitt kort hemma får hen själv stå för resekostnaden. Inga tillfälliga kort delas ut.

Om eleven avslutar sina studier är hen skyldig att återlämna sitt skolkort till den skola där hen fått kortet.

Eleven är också skyldig att meddela adressbyte om det medför att hen inte längre är berättigad till sitt skolkort.

Elevens skolkort kan inte bytas ut mot kontant ersättning.

 

Ansökan utökat skolkort

Elever som har delat boende i olika kommuner inom Västra Götalandsregionen har möjlighet att uppgradera sitt skolkort till att gälla i ett större geografiskt område än det ursprungliga skolkort som eleven tilldelats efter sin folkbokföring.

Elev/föräldrar betalar för mellanskillnaden mellan ursprungligt beställt kort och utökat kort för läsåret.

Utökat skolkort beställs av receptionen på Alströmergymnasiet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Eleven ska studera på annan kommunal skola eller friskola i Västra Götaland.
 • Eleven ska studera på heltid och vara under 20 år.
 • Eleven ska ha minst sex km resväg till skolan.
 • Eleven får inte ha sökt inackorderingstillägg.
 • Eleven är folkbokförd i Alingsås kommun.
 • Inloggning med e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa