Skolkort för Gymnasium i andra kommuner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Ansökan om skolkort till Gymnasieskola gäller för elever som ska studera på andra kommunala skolor och friskolor i Västra Götaland. 

Elever som går på Alströmergymnasiet behöver inte göra någon ansökan, de får sitt skolkort av sin mentor. 

Elever som går på Yrkesgymnasiet behöver inte göra någon ansökan, de hämtar sitt kort vid Alströmergymnasiets reception.

Skolkortet är till för elevens dagliga resor mellan studiebostad och skola.

Elev som söker inackorderingstillägg är inte berättigad till skolkort.

 

Elev som söker skolkort för att studera i annan kommun, via denna tjänsten,  hämtar det på Alströmergymnasiets reception.

Vid kvittering av skolkort krävs giltig legitimation eller att vårdnadshavare finns med. 

OBS! Spara ditt skolkort över sommarlovet, kortet börjar gälla igen den 10 augusti och är giltigt t om 15 september.

 

Särskilda villkor

Eleven är ansvarig för det skolkortet hen erhåller. Kortet  betraktas som en värdehandling. Om eleven förlorar sitt kort tar vi ut en avgift på 200 kr för ett nytt.

Eleven har inte rätt att få skolkort om hen har växelvis boende, där ena föräldern bor inom sex km från skolan och den andra föräldern bor längre bort än sex km och om hen är skriven på den adressen som ligger närmast skolan. Det är alltid folkbokföringsadressen som gäller.

Är elevens kort defekt får hen ett nytt ersättingskort utan extra kostnad. I båda fallen får hen ett skolkortsintyg som ersäter skolkortet under den tid hen inväntar nytt skolkort.

Glömmer eleven sitt kort hemma får hen själv stå för resekostnaden. Inga tillfälliga kort delas ut.

Om eleven avslutar sina studier är hen skyldig att återlämna sitt skolkort till den skola där hen fått kortet.

Eleven är också skyldig att meddela adressbyte om det medför att hen inte längre är berättigad till sitt skolkort.

Elevens skolkort kan inte bytas ut mot kontant ersättning.

 

Ansökan utökat skolkort

Elever som har delat boende i olika kommuner inom Västra Götalandsregionen har möjlighet att uppgradera sitt skolkort till att gälla i ett större geografiskt område än det ursprungliga skolkort som eleven tilldelats efter sin folkbokföring.

Elev/föräldrar betalar för mellanskillnaden mellan ursprungligt beställt kort och utökat kort för läsåret.

Utökat skolkort beställs av receptionen på Alströmergymnasiet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven ska studera på annan kommunal skola eller friskola i Västra Götaland.
  • Eleven ska studera på heltid och vara under 20 år.
  • Eleven ska ha minst sex km resväg till skolan.
  • Eleven får inte ha sökt inackorderingstillägg.
  • Eleven är folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Inloggning med e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa